Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Гаранции

Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 5 (пет) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.

В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно cooptics.bg за вида и количеството им.

Гаранция не се изпълнява при дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта или употреба в разрез с предписанията на производителя в гаранцията или техническите характеристики на стоката.